درباره ی رادیو روزگار

رادیو روزگار رسانه صوتی فرهنگی هنری با هدف انتشار مطالب فرهنگی آغاز به کار گردید.