محمدرضا شجریان
محمدرضا شجریان

محمدرضا شجریان

محمدرضا شجریان متولد 1319 از اساتید مسلم موسیقی اصیل ایرانی و پرآوازه‌ترین خوانندهٔ موسیقی سنتی ایرانی بود. استاد شجریان در میان مردم با عنوان «استاد آواز ایران» و «خسروِ آواز ایران» شناخته می‌شود.بسیاری او را مهم‌ترین چهرهٔ موسیقی ایرانی و یکی از نمادهای مهم فرهنگ و موسیقی ایران‌زمین می‌دانند. شجریان در سال 1399 به دیار باقی شتافت.

آخرین مطالب دسته بندی محمدرضا شجریان