عبدالکریم سروش
عبدالکریم سروش

عبدالکریم سروش

نویسنده، مترجم و فیلسوف ایرانی است. عبدالکریم سروش در سال ۲۰۰۴ به همراه دو متفکر دیگر، برنده جایزه اراسموس شد. وی در سال ۲۰۰۵ به انتخاب مجله تایم در فهرست صد چهره تأثیرگذار جهان قرار گرفت. سروش در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و در رشتهٔ شیمی تجزیه و فلسفه علم در دانشگاه لندن تحصیل کرده است. در سال ۲۰۰۹، مجلهٔ فارن پالیسی وی را هفتمین روشن فکر مردمی جهان معرفی کرد.

آخرین مطالب دسته بندی عبدالکریم سروش