علی شریعتی
علی شریعتی

علی شریعتی

دکتر علی شریعتی استاد تاریخ، سخنران، نویسنده، اسلام شناس، جامعه شناس و پژوهشگر دینی در سال 1312 در مزینان متولد شد. شریعتی، علاوه بر تاثیر بر انقلاب ایران، به دلیل فعالیت برای احیای مذهب و سنت در جامعه و سخنرانی علیه سلطنت پهلوی نیز شهرت دارد. از زمان انقلاب تاکنون مراسم زیادی به یاد او برگزار شده است و نقدهایی پیرامون آثار، آراء و تأثیر او بر چند دهه از تاریخ معاصر ایران وجود دارد. او در سال 1356 و به صورت مشکوکی در انگلیس درگذشت.

آخرین مطالب دسته بندی علی شریعتی