دلایل دین گریزی جوانان در جامعه ایران در گفتگو با بیژن عبدالکریمی

در این مطلب گفتگوی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع دلایل دین گریزی جوانان در جامعه ایران را که در رادیو گفتگو ایراد گردیده را می توانید شنیده و دانلود کنید. در این گفتگو دکتر حجت الاسلام احمد ابوترابی نیز حضور دارند.