غلامحسین ابراهیمی دینانی
غلامحسین ابراهیمی دینانی

غلامحسین ابراهیمی دینانی

غلامحسین ابراهیمی دینانی متولد 1313 نویسنده و فیلسوف ایرانی است. بخشی از شهرت وی به علت پژوهش در حکمت اشراق و سهروردی و احیای آن در سال های اخیر است. دینانی تسلط خاصی بر فلسفه ابن سینا، ابن رشد، سهروردی و ملاصدرا دارد. ↵وی با بررسی تمامی آثار و نوشته های شیخ شهاب الدین سهروردی تاکنون چندین کتاب مهم در رابطه با فلسفه و افکار این فیلسوف ایرانی نگاشته است. هم اکنون استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران است.

آخرین مطالب دسته بندی غلامحسین ابراهیمی دینانی