محمدعلی جمال زاده
محمدعلی جمال زاده

محمدعلی جمال زاده

سید محمدعلی موسوی جمال زاده اصفهانی متولد سال 1270 در اصفهان، نویسنده و مترجم معاصر ایرانی بود. او را پیشتاز قصّه نویسی معاصر، پدر داستان کوتاه در زبان فارسی و آغازگر سبک واقع گرایی در ادبیات فارسی می دانند. او در سال 1376 در سوییس درگذشت

آخرین مطالب دسته بندی محمدعلی جمال زاده