نهضت فرهودی
نهضت فرهودی

نهضت فرهودی

نهضت فرهودی دارای مدرک دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه کانزاس آمریکا با ۳۵ سال سابقه روان درمانی درکالیفرنیا و برگزارکننده بیش از ۲۰۰سمینار روانشناسی است. او از پرمخاطب ترین روانشناسان ایرانی به شمار می رود.

آخرین مطالب دسته بندی نهضت فرهودی