کتاب صوتی حجم سبز از سهراب سپهری با صدای خسرو شکیبایی

دانلود کتاب صوتی حجم سبز از هشت کتاب از سهراب سپهری با صدای خسرو شکیبایی

هشت کتاب، چنان که از نامش برمی آید، شامل هشت دفتر شعر (کتاب) است:

مرگ رنگ

زندگی خواب ها

آوار آفتاب

شرق اندوه

صدای پای آب

مسافر

حجم سبز

ما هیچ ما نگاه