سخنان قابل تامل مرحوم احمد قابل پیرامون مساله حجاب زنان در اسلام

سخنان مرحوم احمد قابل با موضوع حجاب و موی سر زنان

من به عنوان فردی که اهل تحقیق در مسائل دینی هستم از همان گذشته های دور، از 18 سال قبل در یکی از پرونده هایی که باز کردم که در مورد آن هم تحقیق کنم به لحاظ تاریخی، دینی و علمی، مساله حجاب بود.

نتیجه ای که من نهایتا از نظریات رایج چه در شیعه و چه در بین علمای اهل سنت به دست آوردم ، مجموعه روایات و آیات قرآنی که در خصوص این مساله [حجاب] وجود داره، نهایتاً به این نتیجه رسیدم که پوشش سر و گردن برای زن واجب نیست شرعاً و مستحب است.

سخنرانی احمد قابل با عنوان بیم ها و امیدهای دینداری در عصر حاضر

سخنرانی مرحوم احمد قابل با عنوان بیم ها و امیدهای دینداری در عصر حاضر که در روز عاشورا ایراد گردیده است.

دلایل دین گریزی جوانان در جامعه ایران در گفتگو با بیژن عبدالکریمی

در این مطلب گفتگوی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع دلایل دین گریزی جوانان در جامعه ایران را که در رادیو گفتگو ایراد گردیده را می توانید شنیده و دانلود کنید. در این گفتگو دکتر حجت الاسلام احمد ابوترابی نیز حضور دارند.